VẢI TC

VẢI BẢO HỘ

thông tin liên hệ
Mrs Hồng
Hotline - 0935 174 328

VẢI LÓT

Vải lót
Vải lót
Vải lót màu
Vải lót màu
Vải lót
Vải lót

VẢI TC

Vải lót TC 65/35
Vải lót TC 65/35
Vải lót TC 65/35
Vải lót TC 65/35
Vải lót TC 65/35
Vải lót TC 65/35
Vải lót TC 80/20
Vải lót TC 80/20

VẢI POLYESTER

Vải polyester
Vải polyester
Vải polyester
Vải polyester
Vải polyester
Vải polyester
Vải polyester
Vải polyester
Vải polyester
Vải polyester
Vải lót túi xách 420 Polyester nhuộm màu
Vải lót túi xách 420 Polyester nhuộm màu

VẢI POLYTAFETA

Vải lót polytafeta 190T
Vải lót polytafeta 190T
Vải lót polytafeta 210T
Vải lót polytafeta 210T
Vải lót áo gió polytafeta 109T/210T
Vải lót áo gió polytafeta 109T/210T

VẢI BẢO HỘ

VẢI XI
VẢI XI
VẢI KAKI
VẢI KAKI
VẢI KAKI
VẢI KAKI
VẢI KAKI
VẢI KAKI

VẢI COTTON

VẢI COTTON
VẢI COTTON
VẢI COTTON
VẢI COTTON